Fiolele detectoare de gaze sau tuburi colorimetrice sunt folosite ca instrumente de măsurare și detectare a agenților contaminanți (impurităților) din sol, aer și apă.

Măsurarea prin metoda tuburilor colorimetrice este folosită pentru investigarea poluării solului, pentru investigarea mostrelor de lichid și pentru analizări ale aerului. Mai mult de 200 de substanțe pot fi detectate și măsurate utilizând aceste fiole.

Aplicațiile tipice includ supravegherea locului de muncă prin măsurători în aer, măsurarea emisiilor, controlul calității, controlul procesului și controlul calității aerului comprimat din butelii pentru aparatura respiratorie, precum și în aplicații de detectare a substanțelor periculoase din mediul înconjurător.