Transmiţătorul cu hidrogen sulfurat Ultima MOS-5E conţine un micro procesor controlat cu ajutorul unui monitor cu citire integrală, fiind extrem de fiabil. Acesta este creat pentru a măsura şi afişa concentraţia de H2S în trei domenii: 0-20 ppm, 0-50 ppm sau 0-100ppm şi va continua afişeze concentraţii până la 120% FSD. Elementul detector poate fi incorporat în carcasa emiţătorului sau poate fi montat la o distanţă de 600 m.

Interfaţa este formată pe baza de meniu. În plus, instrumentul poate fi accesat cu ajutorul interfeţei Dual ModBus RTU care are la bază standardul RS-485. ModBus afişează statusul aparatului, alarma, defecte şi alte informaţii necesare utilizării, depanării sau configurării aparatului.